ZA privatizacijo,
 ZA depolitizacijo gospodarstva!

 

Kontakt: 068 61 62 60 (organizator akcije) / za.privatizacijo@gmail.com


Odprto pismo članom nadzornega sveta SDH

Spoštovane članice in člani nadzornega sveta SDH!


Odločate o prodaji Telekoma Slovenije. Vaša današnja odločitev ni samo odločitev o enem podjetju.

Izbirate med Slovenijo, odprto v svet - ne le za tuj denar, ampak tudi za znanje in vrednote, ki prinašajo uspeh - in Slovenijo ujetnico domačih oligarhij. Te z zapiranjem meja in preko državnega obvladovanja gospodarstva ohranjajo oblast v državi. Vzpostavljajo vzorec, da ni treba znati gospodariti in inovirati, ampak zadostuje biti pravilno politično povezan. Tudi zato mnoga podjetja propadajo in odpuščajo.

Pozivamo vas, da prisluhnete argumentom stroke, predlogu uprave SDH in sklepom Vlade Republike Slovenije ter uspešno zaključite postopek prodaje Telekoma Slovenije.

Želimo si, da bi bila vaša današnja odločitev korak k normalizaciji našega gospodarskega okolja. Prodaja Telekoma bo demonstrirala umik politike iz gospodarstva in prispevala k prelomu s praksami, zaradi katerih smo postali mrtev rokav mednarodnih finančnih in kapitalskih tokov. Okrepila bo zanimanje za naložbe v Sloveniji, ki ga skoraj ni. Tako denimo za Mercator resne ponudbe ni oddal noben evropsko uveljavljen trgovec. Na dražbo Dela ni bilo nobenega mednarodno uveljavljenega založnika. Najuglednejši kupci so se nas izognili tudi v primeru Elana, Radenske in nekaterih državnih podjetij.

Peticija za privatizacijo in depolitizacijo gospodarstva, ki jo je podpisalo 11.940 podpornikov - med katerimi so številni ugledni podjetniki in ekonomisti - je pokazala, da ropotanje proti privatizaciji ni reprezentativen pokazatelj slovenskega javnega mnenja. Njeni pobudniki od vas pričakujemo, da upoštevate stroko in v interesu slovenskih državljanov odgovorno opravite svojo dolžnost.

V Ljubljani, 10. junija 2015

S spoštovanjem,

Gibanje ZA privatizacijo


Svojo podporo odprtemu pismu lahko pošljete na naslov: peticija@za-privatizacijo.org

Twitter: @ZAprivatizacijo
Facebook: https://www.facebook.com/zaprivatizacijo
E-naslov: peticija@za-privatizacijo.org

Danes do 12:00 so odprto pismo Nadzornemu svetu SDH podprli tudi:

- Tomaž Štih,
- dr. Žiga Turk,
- dr. Romana Jordan,
- Marko Pavlišič,
- dr. Blaž Vodopivec,
- Matej Potokar, predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji,
- Mark Boris Andrijanič,
- Marko Voljč,
- dr. Boris Pleskovič,
- dr. Igor Masten,
- Jaka Šoba,
- dr. Matej Avbelj,
- Rok Novak.Predsednik Vlade Republike Slovenije, ministri, poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, pozivamo vas, da na seznam prodaje podjetij v državni lasti uvrstite vsa podjetja, ki delujejo na konkurenčnih trgih in katerih lastnica je država. Odrecite se želji po obvladovanju podjetij v državni lasti. Kot edini kriterij za prodajo postavite najvišjo ponujeno ceno!

Celotno slovensko gospodarstvo nazaduje, ker so nekatera njegova največja podjetja politično vodena in klientelistično izkoriščana. Slovenija ima enega izmed najvišjih deležev državnega lastništva podjetij med državami članicami OECD in enega izmed najnižjih deležev neposrednih tujih investicij v EU. Tako je zaradi interesa politike, da po podjetjih pod svojim vplivom plačuje zasluge prijateljem in po teh podjetjih obvladuje tudi druge dele gospodarstva. Ceno za to z visokimi davki, razvojnim zaostajanjem in širjenjem kulture klientelizma že plačujemo vsi državljani. Še bolj pa bodo za to plačevale generacije, ki šele vstopajo v odraslo življenje ali se sploh še niso rodile.

Politika je kriva, da je Slovenija izgubila korak s primerljivimi državami EU. Zato sporočamo: »Razjahajte tega konja, razjahajte gospodarstvo!«

Vrnite nam našo deželo, kjer se z odgovornostjo, poštenjem in trdim delom pride dlje kot s političnimi poznanstvi. Omogočite zdravo gospodarstvo, ki v poštenem tekmovalnem okolju, brez vmešavanja politike, ustvarja delovna mesta in blaginjo za vse.

****************

Podpisnice in podpisniki Peticije za privatizacijo ugotavljamo, da državno lastništvo podjetij ne zagotavlja blaginje ljudem – nasprotno, državno lastništvo preprečuje, da bi se hitreje otresli gospodarske krize. Zaradi državnega lastništva je slovensko gospodarstvo talec politike. Slovenska podjetja v večinski državni lasti so po vseh pomembnih vidikih poslovanja mnogo slabša od primerljivih zasebnih podjetij. Slovenija se po tem močno razlikuje od svojih gospodarskih zgledov in tekmecev. Ima enega izmed najvišjih deležev državnega lastništva podjetij med državami članicami OECD. In enega izmed najnižjih deležev neposrednih tujih investicij v EU. Tak model v praksi ne deluje v nobeni od razvitih zahodnih držav, niti v primerljivih vzhodnih državah.

Podpisnice in podpisniki peticije vemo, da model političnega podjetništva in centralnega planiranja ne bo kar čudežno začel delovati, če bomo le nastavili »prave« ljudi. Prepričani smo, da težava niso ljudje, ampak sistem. Zato nobeni parlamentarni stranki – vključno s tisto, ki jo je vsak izmed nas volil in jo sicer podpira – ne zaupamo, da bo v prihodnje državno premoženje upravljala bolje od zasebnih lastnikov. Ti v podjetja vložijo svoj lastni denar, zato zanj skrbijo bolje kot politiki skrbijo za tuji denar.

Z opozarjanjem, da sta kadrovanje v državna podjetja in s tem povezana korupcija rakava rana celotne slovenske politike, ne želimo enačiti vseh strank kot enako slabih. Niti ne trdimo, da nekatere političnemu podjetništvu niso bolj naklonjene od drugih. Poudarjamo le naš skupni problem in utemeljujemo, zakaj menjava oblasti zanj ni zadostna rešitev.

Presežena delitev planeta na socialistični in svobodni svet je v praksi pokazala, ekonomska znanost pa ugotovila, da sta zasebna podjetniška pobuda in prosti trg učinkovitejša od političnega podjetništva in uradniškega centralnega planiranja. Vodita k večji blaginji za vse. Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani za neupoštevanje te temeljne lekcije iz zgodovine plačujemo previsoko socialno in gospodarsko ceno.

Izogibanje izstopu politike iz gospodarstva je povzročilo veliko gospodarsko škodo, spodbujalo za Slovenke in Slovence, državljanke in državljane tuje vrednote in prakse, ki jih v celoti zavračamo:

  • »kulturo« političnega komisarstva v gospodarstvu;
  • strankarske bližnjice v uprave in nadzorne svete;
  • od državnih podjetij financirane fiktivne raziskave z vnaprej dogovorjenimi rezultati;
  • poslovne ugodnosti za dosežene strankarske čine in ideološko kompatibilnost;
  • vpliv na poslovanje zasebnih podjetij s političnim ali klientelističnim izbiranjem poslovnih partnerjev zasebnih podjetij;
  • medijsko kritje tega početja z oglaševalskimi proračuni državnih podjetij, vključno z brutalnimi medijskimi umori.

Če se temu ne bomo uprli, bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani oropani tradicionalnih vrednot – odgovornosti, poštenja in trdega dela – torej identitete, s katero nas že stoletja enačijo in zaradi katere nas spoštujejo naši sosedje.

Podpisniki peticije ugotavljamo, da svobodni posameznik, odprta družba, zasebna pobuda in prosti trg niso problem, ampak rešitev. Slovensko politiko zato pozivamo, naj se postavi na pravo stran zgodovine v boju med nazadnjaškim in naprednim; med uničevalnim šovinizmom in ustvarjalno odprtostjo Slovenije za vse, ki dobro v srcu mislijo; med težnjo skrivanja za obzidji preteklosti in željo, da naposled zaživimo v normalni državi.

Skupna donosnost državnih podjetij je manjša, kot če bi politika iz gospodarstva izstopila in denar od prodaje ves čas varno hranila v banki. Od začetka krize je velik del vrednosti državnih podjetij izpuhtel. Tiste interesne skupine, ki danes pozivajo k zaustavitvi prodaje, ker njihova vrednost upada, so v dobrih časih prodaji nasprotovale z argumentom, da se podjetij ne prodaja, ko njihova vrednost raste. Zaradi te zmote smo bili vsi oškodovani za boljše ceste, železnice, šole, bolnišnice in zdravo strukturo gospodarstva.

Prepričujejo nas, da bomo bolj suvereni, če si bomo – tudi zato, da politiki ne bo treba izstopiti iz gospodarstva – denar izposojali v tujini. Po višji obrestni meri, kot je donos premoženja, ki ga lahko prodamo. Za tiste, ki to trdijo, in so že v letih, morda to celo velja. Nikakor pa to ne velja za večino ljudi, ki bomo morali zaradi slabega upravljanja tega premoženja vrniti mnogo več dolgov, kot znaša skupna vrednost vseh državnih podjetij. Suverenosti na tuje kredite ni.

Tiste, ki jih je strah, da bi Slovenija brez gospodarstva v državni lasti postala periferija razvite Evrope, naj spomnimo, da v preteklih sedemdesetih letih eksperimentiranja s političnim podjetništvom nismo postali razvita evropska država, ampak ravno nasprotno! In da je najboljši in najzanesljivejši način, da svoj položaj še naprej poslabšujemo – še sedemdeset let političnega podjetništva. Tako ne gre več naprej. Spremembe niso potrebne, ker smo jih obljubili Bruslju, ampak zaradi nas!

Državno lastništvo podjetij, ki delujejo na konkurenčnih trgih, doslej narodu ni prinašalo nobenih koristi, ki mu jih ne bi mogli zagotavljati zasebni lastniki. Vseskozi je bilo zgolj vir ugodnosti za maloštevilne, ki pa smo ga vsi drugi zelo drago plačevali. Nazadnje takrat, ko smo že drugič od osamosvojitve sanirali izgube državnih bank. Če bomo tudi tretjič krenili po isti poti, nas bo ta zelo verjetno tudi tretjič pripeljala na isti kraj. Zato se nikakor ne strinjamo s tistimi, ki verjamejo, da nas bo iz današnjega položaja bolnika Evrope v razvito evropsko Slovenijo preobrazilo to, da bodo pri nas podjetja vodile politične stranke in uradništvo. Politično kadrovanje vodstev podjetij kot mehanizem vladanja in družbene kontrole nikoli ne bo mogel nadomestiti primanjkljaja pravne države, zmerne javne porabe, spodbudne davčne politike in podjetništvu naklonjenega okolju.

Maloštevilnim, ki so imeli od političnega podjetništva na račun vsega naroda osebne koristi, sporočamo: »Razjahajte tega konja! Razjahajte gospodarstvo.« Zdaj je čas, da politika naposled izpolni obljubo in se umakne iz gospodarstva. Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani si zaslužimo hitreje rastoče gospodarstvo, ki ustvarja več priložnosti in več delovnih mest. Zaslužimo si v evropske in globalne integracije vpeta podjetja. Zaslužimo si prenos znanja, izkušenj in tehnologij iz razvitejših okolij. Pričakujemo menedžment, ki ni voden, ampak vodi.

Podpisniki tega pisma si od privatizacije obetamo naslednje koristi: politično stabilnost, gospodarsko rast in splošno blaginjo. Podpiramo jo, ker vemo, da je dolgoročno dobra za Slovenijo. Zavedamo se, da za pojmom strateških podjetij ni nobene resne strategije, ampak zgolj želja politike po nadzorovanju maloštevilnih državnih podjetij, ki še imajo močan denarni tok in preusmerjanje tega denarja v »prave žepe«. Vlado Republike Slovenije in poslance Državnega zbora Republike Slovenije zato pozivamo, naj sklep prejšnjega sklica parlamenta o prodaji petnajstih podjetij razširijo na vsa podjetja v državni lasti, ki delujejo na konkurenčnih trgih. Prodajo naj jih tistim ponudnikom, ki zanje ponudijo najvišjo ceno. V transparentnih postopkih in brez postavljanja poslovno neutemeljenih dodatnih pogojev, ki pomenijo držanje fige v žepu in škodijo našemu dobremu imenu. Kar nam ga je zaradi takšnega obnašanja v preteklosti še ostalo.

To peticijo pošiljamo predsedniku vlade, ministrom in poslancem državnega zbora.Mladi za spremembe
Evropska Slovenija
Svetilnik
IBEX – mladi za svobodno prihodnost
Misli svobodno
Akademsko društvo Pravnik
Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka

Kontakt: 068 61 62 60

Zbiranje podpisov je zaključeno.
  Spletna stran uporablja piškotke v sodelovanju z facebook-om, twitterjem, za namen google analitike in lastne analitike. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani, pristajate na prejemanje in uporabo spletnih piškotkov. V kolikor jih ne želite, čim prej zapustite to stran ali kliknite tukaj.